Heidi Luik 10. aprill 2020 13:34
Ajakiri Eesti Ajalugu tutvustab igas numbris üht leidu Maarjamaa maapõuest. Seekord toome teieni sellise aarde...

Mis? abaluust tööriist
Kus? Asva
Millal? 1949

Saaremaalt Asva pronksiaegsest kindlustatud asulast 1949. aastal toimunud arheoloogilistel kaevamistel leitud veise abaluust tööriista üks serv on sirge, teine hambuliseks töödeldud. Seljaosas olev auk oli arvatavasti vajalik eseme varretamiseks. Selliseid esemeid ongi Eestis teada peamiselt Asvast, mõned on leitud ka Ridalast ja Kaalist.

Kuigi varem tõlgendati neid linatöötlemise tööriistadena, on tõenäolisem, et neid kasutati kõrreliste taimede lõikamisel sirpidena. Põhja-Ameerika põlisrahvaste samalaadsete abaluust tööriistadega läbi viidud eksperimendid on näidanud, et need sobisid hästi kõrkjate lõikamiseks, sest pigem rebisid kui lõikasid kõrkjavarsi ning seetõttu ei lõhestanud neid.

Rannalähedastes kohtades, kus paiknevad Eesti kindlustatud asulad, kasutati kõrkjaid ja pilliroogu kindlasti juba pronksiajal. Tõenäoliselt tehti neist hoonete katuseid, samuti võidi kõrkjaid ja tarnu koguda loomasöödaks. Võimalik, et seda tehtigi just abaluust valmistatud hambuliste tööriistade abil. Hambulisi abaluust esemeid võidi kasutada ka viljakoristusel – samuti nagu Saaremaa etnograafilisi rauast nn nürisirpe, mille abil kitkuti koos juurtega välja suvivilja, näiteks kaera ja otra.

Leid: Tallinna ülikooli arheoloogia teaduskogu