Foto: Mauri Kiudsoo
Mauri Kiudsoo 10. märts 2020 21:56
Ajakiri Eesti Ajalugu tutvustab igas numbris üht leidu Maarjamaa maapõuest. Seekord toome teieni sellise aarde...

Mis? Keskaegne naisteehe
Kus? Ida-Virumaa, Varja küla
Millal? 2019

2019. aasta kevadel Ida-Virumaalt Varja külast avastatud Gotlandi päritolu karpsõlg on üks ilusamaid Eestist leitud viikingiaegseid naisteehteid. Sõle tehniline teostus ja selle kaunistamisel kasutatud loomornament osutavad viikingiaja algusperioodile ehk siis 9. sajandile.

Sõle leiukoht paiknes muinasajal Askälä (Taani-päraselt Askælæ) kihelkonna kirdeosas. Nimetatud piirkond – Purtse jõe ja tänapäeva Kohtla-Järve linna vaheline ala – paistab Eesti kontekstis silma erakordselt rikkaliku arheoloogilise leiumaterjali poolest.

Varjast leitud karpsõle näol on tegemist Ojamaal (Gotlandil) viikingiajal massiliselt kantud ehtega, mida väljaspool saart eriti palju ei kohta. Eestis on muuseumikogudesse laekunud ainult kaks sellist ehet. Läänemere idakalda kontekstis on karpsõlgi üksikeksemplaridena saadud veel Kirde-Poolast ja tänapäeva Kaliningradi oblastist, aga ka Kuramaalt ning ühest Väina-äärsest matmispaigast. Ei Soomest ega Loode-Venemaalt pole siiani leitud ühtegi taolist sõlge. Varja karpsõlg võib olla kuulunud mõnele Gotlandi saarel sündinud, kuid hiljem Virumaale elama asunud naisele.

Leid: TLÜ arheoloogia teaduskogu