Foto: Vida Press
Tõnis Erilaid 5. märts 2020 00:07
„Olles külastanud Eestit 1939. aastal oman isiklikke teadmisi eesti rahva pühendumisest vabadusele. Sellest andis maailmale meie päevil uue tõendi Viktor Jaanimets, Hruštšovi laevalt hiljuti põgenenud noor eesti meremees, kes oli sunnitud teenima Venemaad. Suunakem kõik oma jõud selleks, et eesti rahvas tõuseks võidukalt esile vaba rahvusena,“ tsiteerib Vaba Eesti Sõna 1960. aastal USA presidendivalimiste eel Ühendriikide tulevase liidri kirja.

See oli vastus rühma väliseestlaste läkitusele, mis toetas Kennedy valimiskampaaniat. Paraku tunnistab Hellar Grabbi hiljem, et Kennedy kirjast oli vähe kasu – teda pooldas vaid veerand hääletamas käinud eestlastest. Grabbi nendib, et valdavalt on USA eestlased alati vabariiklasi toetanud, nii tookord kui ka järgnevail valimistel.

Viktor Jaanimets oli 29aastane, kui ta reisilaeva Baltika meeskonnaliikmena New Yorki jõudis. Kui rühm madruseid lubati linna vaatama, õnnestus tal teistest eralduda ja politseijaoskonnas asüüli paluda. 

1963. aasta augustis kirjutab Vaba Eesti Sõna: USA senat võttis vastu eriseaduse andmaks Jaanimetsale alaline elamisluba. Sellest teatades märgib ajaleht: „Paljudes lehtedes ilmus ka Jaanimetsa foto ja tuletati meelde hoopi, mis eesti meremehe põgenemine andis parajasti UN (Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni) täiskogu koosolekul lärmakalt esineva Hruštšovi prestiižile.“