Foto: Universal History Archive/REX
Allan Espenberg 9. november 2020 10:30
Ööl vastu 25. oktoobrit 1917 algas Petrogradis relvastatud ülestõus, mille käigus vallutati strateegilised objektid, arreteeriti Ajutine Valitsus ning kogu võim anti tööliste ja sõdurite saadikute nõukogudele. Seda (uue kalendri järgi 7. novembril toimunud) bolševike riigipööret hakati hiljem nimetama Suureks Sotsialistlikuks Oktoobrirevolutsiooniks, mille kohta loodi hulgaliselt legende, millest enamiku ümberlükkamine pole kuigi keeruline.

Kuigi oktoobrirevolutsiooni kohta on kirjutatud tuhandeid raamatuid ja seda on kujutatud tuhandetel kilomeetritel filmilintidel, pole sada aastat tagasi toimunu kohta vähemalt kaasaegsel Venemaal siiani ühtset seisukohta. Ühes oktoobri algul Venemaal korraldatud sotsioloogilises uuringus tuli välja, et ligi pooled küsitletutest arvasid, et revolutsioon viidi läbi ühiskonna huvides, poolte arvates aga mitte.