GAZ-21 „Volga“ oli algselt auto, mida sai endale lubada vaid Nõukogude Liidu eliit. Sellega oli seotud ohtralt kurjakuulutavaid legende.

Foto: Vida Press
Aare Kartau 11. mai 2022 18:42

Mitmetes Nõukogude Liidu liiduvabariikides ja satelliitriikides levis möödunud sajandi teisel poolel linnalegend musta värvi Volgast, mis sõitis aeglaselt mööda linnatänavaid ning röövis pahaaimamatuid inimesi, eelkõige lapsi. Viimastele õpetati juba kodudes, et sellist sõidukit märgates tuleb kiirelt jalad selga võtta ja vastassuunas põgeneda. Teooriaid selle kohta, kes kurjakuulutavat sõidukit juhtis oli ohtralt – üks kummalisem kui teine.

Sõjajärgsetel kümnenditel hakkasid ametlike sõiduvahenditena musta värvi Volgasid (GAZ-21) kasutama eelkõige Nõukogude Liidu nomenklatuur (parteieliit) ja KGB julgeolekuametnikud. Tavaline nõukogude inimene, kes ei kuulunud parteiladvikusse ega KGB ridadesse võis toona sellisest masinast vaid unistada – tema jaoks oleks tähendanud musta Volgasse sattumine kahtlemata ebameeldivusi. Volgaga sarnast rolli mängis sõja eel must GAZ-M1 sõiduauto ehk nn „Emka“. Sellistega sõitsid toona üldjuhul ringi vaid varasema julgeolekuagentuuri NKVD ametnikud. Mõlemad masinad tekitasid eri ajastutel rahva seas hirmu.