PÕHJASÕDA: Aken Euroopasse on raiutud. Peeter I saabumine Narva 1704. aastal, nagu seda kujutas oma maalil Alexander Sauerweid. Foto: Vida Press
Tõnis Erilaid 26. november 2021 18:32

„Põhjasõja hirmuaegasid silma eest mööda minna lastes tõuseb meile küsimine keelele: kes päästis niisuguse koleda eluka lahti meie maad nagu Sahara kõrveks moondama? Ajalugu kuulutab, et kolli lahtilaskmist kõige rohkem kättemaksmine tagant kihutas ja see mees, kelle teo läbi meie kallis kodumaa nagu Saharaks sai, oli Johann Reinhold Patkul,“ kirjutab Matthias Johann Eisen varjunime doktor Ise all 1902. aasta kirjatöös „Balti Bismarck“ . „Puuriidad koleda sõja tarvis leidusid muidugi juba valmis, Patkuli ainsaks vaevaks jäi tuld puuriitadesse pista.“

Matthias Johann Eisen märgib joonealuses, et ajaraamatu kirjutaja (Christian) Kelch tahab oma Liefländische Historias Patkuli nime Eesti nimeks teha. See olevat õieti Patküla, nagu Helme kihelkonna mõis, millest on aja jooksul Patkul ehk Patkull tehtud.