Eesti

Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eestis olevat tegutsenud Vene salaüksus (7)

Tõnis Erilaid, 22. november 2021 00:04
Foto: Aldo Luud

„Punaarmee polkovnik paljastab: Moskva vastuluure salajane eriüksus Baltikumis,“ laenab Stockholmi Eesti Päevaleht 22. novembril 1991 Rahva Hääles ilmunud sensatsiooniloo.

„1981. aastast olen ma äärmiselt konspireeritud ainult ohvitseridest koosneva üksuse komandör, mis on ette nähtud venelaste poolt hõivatud territooriumile jätmiseks, kui sealt tuleb lahkuda,“ olevat rääkinud polkovnik, kes andis end Eesti ametivõimudele üles. Üksusel olevat Eestis neli baasi. „Et saaks need üksused taandumise korral Balti vabariikide territooriumile jätta, kanti enamik mehi sõjakomissariaatides reakoosseisu arvele, nagu pole keegi sõjaväes käinud ja väljaõpet saanud. Töökohtades võltsiti dokumendid KGB abiga,“ paljastas polkovnik. Šifrid, koodid ja leppekohad olevat olnud välja jagatud ning sidepidajadki määratud.

„Minu grupis Eesti territooriumil oli 134 mehest 96 eestlased. Väljaõpe oli individuaalne ja väga koormav. Pidime tundma igat liiki relvi, mis potentsiaalsel vastasel olid. Sageli viidi läbi enesekaitse ja lähivõitluse treeninguid,“ olevat rääkinud polkovnik, kelle sõnul allunud tema üksus kindralstaabi eriosakonnale, mitte sõjaväeluurele.

„Kas nad on tagasi kutsutud või edasi Eesti territooriumil, seda ma ei tea,“ olevat polkovnik kinnitanud oma grupi kohta, lisades, et ta on nüüd kogu perega lausa needuse alla sattunud. Moskvas olevat selliste reeturite ärakoristamiseks lausa eriüksus.

Samal teemal

20.10.2021
Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Karksi kirikus olla ilmutusi nähtud
19.10.2021
Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas sõlmisime esimese rahvusvahelise lepingu
18.10.2021
Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas mehe hingel oli ligi 150 pattu
17.10.2021
Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eestis möllas sarlakitaud