Foto: Mauri Kiudsoo
Mauri Kiudsoo, Eesti Ajalugu 11. märts 2021 06:40
Järvamaalt Tarbjalt 2017. aastal avastatud karukihva või -hammast jäljendav pronksripats, mis on valmistatud 9–11. sajandil, osutab viikingiaegsetele kontaktidele Edela-Soomega.

Meie põhjanaabrite juurest on neid leitud üle 130. Väljaspool Soomet on kümmekond analoogset eset avastatud veel ka Lätist liivlaste asualalt ning üks eksemplar on tulnud päevavalgele Rootsist Gråträskist saamide ohvrikohast. 

Mis? Pronksist ehe
Kus? Järvamaa
Millal? 9.–11. sajand

Tarbja leid on alles kolmas Eestist ametlikult teadaolev pronksist karukihvripats. Siiani oli neid saadud vaid Harjumaalt, Jägala jõe äärest Soodlast ja Keila lähedalt Humalast.

Kui Järvamaa idaosa suhtles muinasaja lõpusajanditel välismaailmaga arvatavalt Peipsi-Pihkva järve valgalaga seotud veeteedevõrgustiku kaudu, siis tänapäeva Paide ümbruse elanikud olid sunnitud pöörama oma pilgud tahes-tahtmata põhja suunas. Olulisim marsruut, nn Kareda talitee, mida mööda viikingiajal Loode-Eestisse liiguti, kulges läbi muistse Harju- ja Järvamaa soise piirivööndi.

Leid: Tallinna ülikooli arheoloogia teaduskogu